Aerosoolvärv

AerosoolvärvÜldvärvimistöödeks metall- ja puitpindadele nii sisse kui välistingimustes.Aerosoolvärv

Kasutamine: puhastada värvitav pind mustusest, rasvast, roostest, lahtisest vanast värvist. Katta mittevärvitavad pinnad. Raputada ballooni energiliselt 2 min jooksul. Värvimise käigus aeg-ajalt raputage ballooni. Töötada temperatuuril mitte alla 21°C. Katke pind ühtlaste õhukeste kihtidega, vältige värvijookse. Peale värvimist keerake balloon tagurpidi ning vajutage seni, kuni välja tuleb puhas õhk.

Eriti tuleohtlik. Ärritav. Ärritab silmi. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida auru sissehingamist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Käidelda hästiventileeritavas kohas.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.